Aktuality

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia - ak. r. 2017/2018

Obhajoby sa uskutočnia v dňoch:

Pokyny pre študentov:

Postup obhajoby:

 1. prezentácia (10 min.);
 2. čítanie posudkov;
 3. vyjadrenie sa k posudkom/odpovede na otázky z posudkov;
 4. odborná rozprava k práci.

Vyhodnotenie prác a výsledky skúšky budú oznámené na záver. Obhajoba prác je verejná a môžu sa jej zúčastniť aj hostia.

Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2017/2018

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2017/2018

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

 1. Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 15 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
 2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
 3. Všeobecná diskusia k práci.
 4. Štátnicové otázky a odborná rozprava.

Termíny odovzdania TP, obhajoby TP

Informácie k predmetu TP nájdete na príslušnej stránke.

História

ŠVOČ

Dňa 18.4.2018 sa bude konať ŠVOČ

Prezentácie BP1 a DP1 v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne):

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko si treba nahrať prezentáciu.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Termíny prezentácií TP v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na:

Poradie podľa tab. Aktuálne tímové projekty 2017/18. V prípade, že tab. neobsahuje funkčnú adresu na prezentačnú web stránku, tím sa nemôže zúčastniť obhajoby (nedodržanie podmienky absolvovania predmetu).

Komisiu tvoria vedúci práce.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Informácie k predmetu TP nájdete na príslušnej stránke.


Obhajoby Záverečných prác Bc. štúdia 2016/17

Obhajoby sa uskutočnia v dňoch:

Pokyny pre študentov:

Postup obhajoby:

Vyhodnotenie prác a výsledky skúšky budú oznmené na záver. Obhajoba prác je verejná a môžu sa jej zúčastniť aj hostia.

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia

Obhajoby TP

Archív

Termíny odovzdania prác

Termín odovzdania BP a DP je 19.05.2017 do 12:00 u pani Šabíkovej v C 505. Termín odovzdania TP je 02.06.2017 do 12:00 u pani Šabíkovej v C 505.

Prihlasovanie na odborné praktikum v letnom semestri 2016/2017

Prihlasovanie na odborné praktikum v letnom semestri 2016/2017: Formulár treba vyplniť do piatku 17.02.2017, viac info na [:Aktuality/op: tejto] stránke.

[attachment:OdbornePraktikumLS2016_2017.pdf Rozpis] na odborné praktikum v zimnom semestri.

Od 20.02.2017 bude nutné sa zúčastniť OP podľa rozvrhu.

V prípade nejakých nezrovnalostí treba napísať mail na eugen.antal (at) stuba.sk, najneskôr však do 24.2.2017.

Prezentácie BP1 a DP1 v akademickom roku 2016/2017

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne):

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko ráno si treba nahrať prezentáciu. Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli). Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Termíny prezentácií TP v akademickom roku 2016/2017

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na:

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli). Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú zlinkovanú web stránku TP.

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Informácie k predmetu I-OPTP nájdete na príslušnej [:Predmety/TimoveProjekty:stránke].

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia

Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:30, 13:00), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť aj na celý deň. Jednotlivé časy skúšky v rámci bloku sú orientačné, výsledky budú sumárne oznámené na konci bloku skúšania.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

Termíny odovzdania prác

Termín odovzdania BP a DP je 20.05.2016 do 12:00 u pani Šabíkovej v C 505.

Zmena: Termín odovzdania TP je 03.06.2016 do 12:00 u pani Šabíkovej v C 505.

Termíny štátnych skúšok

Plánované termíny štátnych skúšok:

Termíny prezentácií TP2

Prezentácie výsledkov z tímových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne):

Viac info na stránke [:Predmety/TimoveProjekty:TP].

Študijné plány pre predzápis

V prílohách sú uvedené odporúčané študijné plány pre domény BIS a MSUS od 3.ročníka Bc. vyššie:

Dôležité informácie:

Prezentácie BP1 a DP1 v akademickom roku 2015/2016

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových projektov sú naplánované na nasledovné termíny:

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko ráno si treba nahrať prezentáciu.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Termíny prezentácií TP

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne):

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú zlinkovanú web stránku TP.

/!\ Náhradný termín neexistuje!!!

Intenzívny kurz/seminár z kryptografie

V dňoch 9. - 13. novembra sa na Ústave informatiky a matematiky uskutoční intenzívny kurz z kryptografie, v rámci projektu [http://147.175.106.2/kaivt/FondNIL2SK Kryptografia prináša bezpečnosť a slobodu (SK06-IV-01-001 )] a spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou v Bergene.

Bližšie informácie o časovom harmonograme kurzu môžete nájsť tu: [http://147.175.106.2/kaivt/FondNIL2SK?action=AttachFile&do=get&target=blavacrypt2.doc Časový harmonogram kurzu]

http://147.175.106.2/kaivt/FondNIL2SK?action=AttachFile&do=get&target=ba-cryptv2.png

Rozdelenie v rámci predmetu OP 2015/16

Rozpis na odborné praktikum v zimnom semestri nájdete [attachment:2015-16_ZS_OP.pdf tu].

Obhajoby Záverečných prác Bc. štúdia 2014/15 (3Bc)

Obhajoby sa uskutočnia v dňoch:

Pokyny pre študentov BIS a MSUS:

 1. Študenti sa zväčša zúčastňujú na celom príslušnom bloku štátnych skúšok, príďte s predstihom t.j. na 8:45. Časy sú len orientačné.

 2. Ráno si treba nahrať prezentáciu.
 3. Postup obhajoby:
  • prezentácia (10 min.);
  • čítanie posudkov;
  • vyjadrenie sa k posudkom/odpovede na otázky z posudkov;
  • odborná rozprava k práci.
 4. Časy začiatkov prezentácií sú orientačné, reálne časy sa prispôsobia podľa dĺžky trvania prezentácií a rozpravy.
 5. Vyhodnotenie prác a výsledky skúšky budú oznámené na záver poldňa skúšok (alebo pred prestávkou, podľa možností).
 6. Obhajoba prác je verejná a môžu sa jej zúčastniť aj hostia.

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia

[attachment:IngStatnice-komisie-201516.xls Rozpis komisií a plán štátnych skúšok AI BIS+MSUS]

Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom bloku, v ktorom budú mať skúšku. Jednotlivé časy skúšky v bloku sú orientačné, výsledky budú sumárne oznámené na konci bloku skúšania.

Tímové projekty

Rozdelenie v rámci predmetu OP 2014/15

Rozpis na odborné praktikum nájdete [attachment:2014-15_LS_OP.pdf tu].

Odborné praktikum LS 2014/2015

V utorok 17.02.2015 o 9.00 v CD300 bude zadeľovanie na Odborné praktikum na letný semester pre domény BIS a MSUS. Účasť všetkých je povinná.

možné praktiká:

Termíny prezentácií BP1, TP1, DP1 v akademickom roku 2014/15

BIS + MSUS + ITvR:

Predbežné termíny prezentácií po prvom semestri (predpokladaný začiatok o 9:00) sú nasledovné:

TP1: 27.01.2015 (utorok) začiatok o 9:00

Viac info. na stránke [http://147.175.106.2/kaivt/Predmety/TimoveProjekty predmetu]

BP1: 28.01.2015 (streda) začiatok o 9:00

na jedného študenta je vyhradený čas 10 minút (prezentácia+diskusia)

MSUS:

BIS:

[attachment:final-BIS_BP1.pdf rozpis]

DP1: 29.01.2015 (štvrtok) začiatok o 9:00

na jedného študenta je vyhradený čas 10 minút (prezentácia+diskusia)

MSUS:

BIS:

[attachment:final-BIS_DP1.pdf rozpis]

Rozdelenie v rámci predmetu OP 2014/15

Rozpis na odborné praktikum nájdete [attachment:2014-15_ZS_OP.pdf tu].

Diplomové projekty - dátumy 2013/14

Bakalárske projekty - dátumy 2013/14

Tímové projekty - dátumy 2013/14

Čas na prezentáciu je 10 až 15 min. + 5 min. diskusia, nezabudnite si doniesť posudky na konkurenčné tímy. (rozpis na vypracovanie posudkov bude uverejnený neskôr)

1Bc: Rozdelenie na domény

Rozdelenie bolo uskutočnené podľa priorít zvolených študentami (po stanovenú bodovú hranicu zohľadňujúcu kapacitu voliteľných predmetov). Body a poradie boli určené na základe výsledkov M1, LS a AaP (predmety vyučované UIM).

Sablony pre zaverecne prace projektov

Sablony na BP, DP, TP atd... [:Predmety/Sablony:tu]

Rozdeľovanie v rámci predmetu OP letný semester 2013/14

Rozdeľovanie na OP v letnom semestri bude na stretnutí v pondelok 17.02.2014 o 13:00 v miestnosti cd150.

Rozdelenie nájdete v priloženom [attachment:OP_LS_13_14.pdf súbore]

Termíny prezentácií BP1, TP1, DP1

BIS:

DP1: 22.1.2014 od 9:00, nasleduje ORIENTACNY casovy harmonogram: ([attachment:Rozpis_komisie_studenti.doc Rozpis_komisie_studenti.doc])

BP1: 23.1.2014 od 9:00, nasleduje ORIENTACNY casovy harmonogram: ([attachment:Rozpis_komisie_studenti.doc Rozpis_komisie_studenti.doc])

TP1: 24.1.2014

MSUS:

TP1: 28.1.2014 predbežne o 8:30

DP1: 30.1.2014 predbežne o 9:00, ORIENTAČNÝ časový harmonogram: ([attachment:Rozpis_komisie_MSUS_DP1.docx Rozpis])

BP1: 31.1.2014 predbežne o 9:00, ORIENTAČNÝ časový harmonogram: ([attachment:Rozpis_komisie_MSUS_BP1.docx Rozpis])

ITvR:

BP1: 3.2.2014

DP1: 3.2.2014

TP1: 4.2.2014

Materialy na zasadanie AS FEI STU 22.11.2013

Pozvanka na zasadanie: [attachment:2013.11.22.pozvanka.docx 2013.11.22.pozvanka.docx]

Materialy k zasadaniu: [attachment:2013.11.22.materialy.7z 2013.11.22.materialy.7z]

Heslo k archivu rozposielam mailom, kto neobdrzi, nech da vediet.

Rozdelenie v rámci predmetu OP 2013/14

Rozpis na odborné praktikum nájdete [:Predmety/OP/ZS1314:tu].

3Bc: Obhajoby Záverečných prác Bc. štúdia 2012/13

2ING: Štátne skúšky Ing. štúdia MSUS + BIS 18. júna 2013

Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom bloku, v ktorom budú mať skúšku (t.j. 7:50, 10:30 alebo 12:50). Jednotlivé časy skúšky v bloku sú orientačné, výsledky budú sumárne oznámené na konci bloku skúšania.

Tímové projekty - dátumy 2012/13

Diplomové projekty - dátumy 2012/13

Bakalárske projekty - dátumy 2012/13

Pokyny k vypracovaniu záverečných (bakalárskych a diplomových) prác

Dôležité: Odporúčaná štruktúra práce je uvedená v metodickom usmernení od §15 (a vzory v prilohách usmernenia MŠ SR):

Práca sa odovzdáva elektronicky v AIS a v 3 fyzických exemplároch (originál + 2 kópie) v nerozoberateľnej väzbe. Pri Bc prácach je štandardom termoväzba, pri DP je zvykom viazanie práce do dosiek. Záväzný postup odovzdávania stanovujú pokyny v AIS.

Iné dokumenty UIM:

Rozdelenie v rámci predmetu OP

Rozpis na odborné praktikum nájdete [:Predmety/OP/LS1213:tu].

Obhajoba timovych projektov

3Bc,1Ing,2Ing: BP1, DP1, TP1

Termíny pre doménu BIS:

Termíny pre doménu MSUS:

Termíny pre doménu ITvR:

Odborné praktikum 2012/13

Rozpis na odborné praktikum nájdete [:Predmety/OP/ZS1213:tu].

Diplomové projekty - dátumy 2011/12

 • Finálne odovzdanie DP je 22. 05. 2012 do 12:00
 • BIS+MSUS u p.Šabikovej, C505
 • ITvR u p. Horváthovej, D415
 • Posudky budú k dispozícii po 04.06.2012
 • Obhajoby (štátne skúšky) sa uskutočnia
 • BIS 07. 06. 2012
 • MSUS 07. 06. 2012
 • ITvR 05.-06. 06.2012

Bakalárske projekty - dátumy 2011/12

 • Finálne odovzdanie BP je 11.05.2012 do 12:00
 • BIS+MSUS u p.Šabikovej, C505
 • ITvR u p. Horváthovej, D415
 • Posudky budú k dispozícii po 25.06.2012
 • Obhajoby sa uskutočnia v dňoch:
 • BIS 29.06.20112
 • MSUS 29. 06. 2012
 • ITvR 03. 07. 2012

Aktuality (last edited 2018-07-01 17:34:22 by MilanVojvoda)